Ohita ja siirry sisältöön

Seuraa meitä!

Ilmainen toimitus Suomessa

Asiakaspalvelu

Lainmukaiset Tiedotukset

1 artikla: Määritelmät 

 1. AK-Media BV: tä, kotipaikka Huizen, kauppakamari numero 66257778, kutsutaan myyjäksi näissä yleisissä ehdoissa.  
 2. Myyjän toista osapuolta kutsutaan ostajaksi näissä yleisissä ehdoissa.  
 3. Osapuolet ovat myyjä ja ostaja yhdessä.  
 4. Sopimus viittaa osapuolten väliseen ostosopimukseen.  

2 artikla: Yleisten ehtojen soveltaminen 

 1. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin tarjouksiin, tarjouksiin, sopimuksiin ja palveluiden tai tavaroiden toimituksiin myyjän toimesta tai myyjän puolesta.
 2. Poikkeaminen näistä ehdoista on mahdollista vain, jos osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet siitä kirjallisesti.  

3 artikla: Maksu 

 1. Koko kauppahinta maksetaan aina heti kaupassa. Joissakin tapauksissa ennakkomaksua odotetaan varauksista. Tällöin ostaja saa todistuksen varauksesta ja ennakkomaksusta. Ostot ovat aina lopullisia, eikä niitä voi peruuttaa ennen toimitusta, koska tuotteet tilataan suoraan toimittajalta. 
 2. Jos ostaja ei maksa ajoissa, hän on maksukyvytön. Jos ostaja pysyy maksukyvyttömänä, myyjällä on oikeus keskeyttää velvoitteet, kunnes ostaja on täyttänyt maksuvelvollisuutensa. 
 3. Jos ostaja pysyy oletusarvona, myyjä jatkaa perintää. Keräykseen liittyvät kustannukset vastaa ostaja. Nämä perintäkustannukset lasketaan lain ulkopuolisten kantokulujen korvaamisesta annetun asetuksen perusteella. 
 4. Ostajan selvitystilan, konkurssin, takavarikoinnin tai maksun keskeyttämisen yhteydessä myyjän saatavat ostajalle erääntyvät ja maksetaan välittömästi.
 5. Jos ostaja kieltäytyy yhteistyöstä myyjän suorittaman tilauksen kanssa, hänen on silti maksettava sovittu hinta myyjälle.  

4 artikla: Tarjoukset, tarjoukset ja hinta 

 1. Tarjoukset eivät ole velvollisia, ellei tarjouksessa ole ilmoitettu hyväksymisaikaa. Jos tarjousta ei hyväksytä kyseisen ajan kuluessa, tarjous raukeaa. 
 2. Tarjousajat ovat viitteellisiä, eivätkä anna ostajalle oikeutta purkamiseen tai korvaukseen, jos ne ylitetään, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti kirjallisesti sopineet toisin.  
 3. Tarjoukset ja tarjoukset eivät koske automaattisesti toistuvia tilauksia. Osapuolten on sovittava erikseen ja kirjallisesti. 
 4. Tarjouksissa, tarjouksissa ja laskuissa ilmoitettu hinta koostuu ostohinnasta, mukaan lukien maksettava alv, ja kaikista muista valtion maksuista. 

5 artikla: Peruuttamisoikeus

 1. Kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ilmoittamatta mitään syytä (peruuttamisoikeus). Aika alkaa siitä hetkestä, kun kuluttaja vastaanottaa (koko) tilauksen.  
 2. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos tuotteet on räätälöity niiden vaatimusten mukaisesti tai niillä on lyhyt säilyvyysaika.
 3. Kuluttaja voi käyttää myyjän peruutuslomaketta. Myyjän on asetettava tämä ostajan saataville heti ostajan pyynnöstä. 
 4. Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluako hän säilyttää tuotteen. Jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa käyttämättömän ja vahingoittumattoman tuotteen kaikkien lisävarusteiden kanssa - ja jos se on kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä lähetyspakkauksessa myyjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti. 

6 artikla: Muutokset sopimukseen

 1. Jos sopimuksen toteuttamisen aikana vaikuttaa siltä, ​​että toimeksiannon asianmukainen toteutus edellyttää suoritettavan työn muuttamista tai täydentämistä, osapuolet mukauttavat sopimusta vastaavasti hyvissä ajoin ja keskinäisessä neuvottelussa.  
 2. Jos osapuolet sopivat, että sopimusta muutetaan tai täydennetään, se voi vaikuttaa toteutuksen valmistumiseen. Myyjä ilmoittaa tästä ostajalle mahdollisimman pian. 
 3. Jos sopimuksen muutoksella tai lisäyksellä on taloudellisia ja / tai laadullisia seurauksia, myyjä ilmoittaa asiasta ostajalle kirjallisesti etukäteen.  
 4. Jos osapuolet ovat sopineet kiinteästä hinnasta, myyjä ilmoittaa, missä määrin sopimuksen muutos tai täydennys johtaa tämän hinnan ylittymiseen.  
 5. Toisin kuin tämän artikkelin kolmannessa kappaleessa määrätään, myyjä ei voi periä lisäkustannuksia, jos muutos tai lisäys johtuu hänelle johtuvista olosuhteista.  

7 artikla: Riskien toimittaminen ja siirtäminen

 1. Heti kun ostaja on vastaanottanut ostetun tuotteen, riski siirtyy myyjältä ostajalle.   

8 artikla: Tutkimus, valitukset

 1. Ostajan on tarkastettava toimitetut tavarat toimitushetkellä, mutta joka tapauksessa mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tällöin ostajan tulee tutkia, vastaavatko toimitettujen tuotteiden laatu ja määrä osapuolten sopimaa vai ainakin sitä, että laatu ja määrä täyttävät heille normaalissa (kauppaliikenteessä) sovellettavat vaatimukset. 
 2. Ostajan on toimitettava myyjälle valitukset toimitettujen tavaroiden vahingoittumisesta, puutteesta tai katoamisesta kirjallisesti 10 työpäivän kuluessa tavaran toimituspäivästä. 
 3. Jos valitus julistetaan perustelluksi asetetussa määräajassa, myyjällä on oikeus joko korjata tai toimittaa uudelleen tai perua toimitus ja lähettää ostajalle hyvityslasku kyseisestä osasta kauppahintaa. 
 4. Pieniä ja / tai tavanomaisia ​​poikkeamia ja eroja laadussa, määrässä, koossa tai viimeistelyssä ei voida vedota myyjään. 
 5. Tiettyä tuotetta koskevat valitukset eivät vaikuta muihin samaan sopimukseen kuuluviin tuotteisiin tai osiin. 
 6. Kun tavarat on käsitelty ostajalla, valituksia ei enää hyväksytä. 

9 artikla: Näytteet ja mallit

 1. Jos ostaja tai malli on näytetty tai toimitettu ostajalle, sen oletetaan olevan toimitettu vain viitteenä ilman, että toimitettavan tuotteen on täytettävä sitä. Tämä on erilaista, jos osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet, että toimitettava tavara vastaa tätä. 
 2. Kiinteää omaisuutta koskevien sopimusten tapauksessa pinta-alan tai muiden mittojen ja merkintöjen oletetaan olevan vain suuntaa antavia ilman, että toimitettavan kohteen on vastattava sitä. 

10 artikla: Toimitus

 1. Toimitus tapahtuu "tehtaalta / kauppa / varasto". Tämä tarkoittaa, että kaikki kustannukset ovat ostajalle.
 2. Ostaja on velvollinen ottamaan tavarat vastaan ​​sillä hetkellä, kun myyjä toimittaa ne tai antaa ne toimittaa hänelle, tai kun nämä tavarat asetetaan hänen saatavilleen sopimuksen mukaisesti.
 3. Jos ostaja kieltäytyy ottamasta toimitusta vastaan ​​tai toimittaa huolimattomasti toimitukseen tarvittavia tietoja tai ohjeita, myyjällä on oikeus varastoida tavara ostajan kustannuksella ja riskillä. 
 4. Jos tavarat toimitetaan, myyjällä on oikeus periä mahdolliset toimituskulut. 
 5. Jos myyjä tarvitsee ostajalta tietoja sopimuksen täyttämiseksi, toimitusaika alkaa sen jälkeen, kun ostaja on asettanut nämä tiedot myyjän saataville. 
 6. Myyjän ilmoittama toimitusaika on ohjeellinen. Tämä ei ole koskaan määräaika. 
 7. Myyjällä on oikeus toimittaa tavarat osina, elleivät osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin tai osittaisella toimituksella ei ole itsenäistä arvoa. Myyjällä on oikeus laskuttaa nämä osat erikseen toimitettaessa osina. 
 8. Myyjällä on oikeus jakaa henkilötietosi loppukäyttäjälle oikean toimituksen edistämiseksi.

11 artikla: Ylivoimainen este

 1. Jos myyjä ei pysty, ei ajoissa tai täyttämään sopimuksen mukaisia ​​velvoitteitaan ylivoimaisen esteen vuoksi, hän ei ole vastuussa ostajalle aiheutuneista vahingoista.   
 2. Ylivoimaisella esteellä osapuolet tarkoittavat joka tapauksessa olosuhteita, joita myyjä ei voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja joiden seurauksena ostaja ei voi kohtuudella odottaa sopimuksen normaalia täyttämistä, kuten sairautta , sota tai sodan vaara, sisällissota ja mellakat, sodan teot, sabotaasi, terrorismi, sähkökatko, tulva, maanjäristys, tulipalo, yrityksen ammatti, lakot, työntekijöiden syrjäytyminen, muuttuneet hallituksen toimenpiteet, kuljetusvaikeudet ja muut häiriöt myyjän liiketoimintaa.  
 3. Lisäksi osapuolet ymmärtävät ylivoimaisella esteellä sitä, että tavarantoimittajat, joista myyjä on riippuvainen sopimuksen täyttämisestä, eivät täytä sopimusvelvoitteita myyjää kohtaan, ellei tätä voida syyttää myyjältä.  
 4. Jos edellä mainittu tilanne syntyy siitä, että myyjä ei pysty täyttämään velvoitteitaan ostajaa kohtaan, nämä velvoitteet keskeytetään niin kauan kuin myyjä ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Jos edellisessä virkkeessä tarkoitettu tilanne on kestänyt 30 kalenteripäivää, osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kirjallisesti kokonaan tai osittain.
 5. Jos ylivoimainen este jatkuu yli kolme kuukautta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Liuottaminen on mahdollista vain kirjatulla kirjeellä.

12 artikla: Oikeuksien siirtäminen

 1. Tämän sopimuksen mukaisia ​​osapuolen oikeuksia ei voida siirtää ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tätä säännöstä sovelletaan omaisuusoikeudelliseksi lausekkeeksi, kuten Alankomaiden siviililain 3:83 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetaan.  

13 artikla: Omistusoikeuden säilyttäminen

 1. Myyjällä olevat tavarat sekä toimitetut tavarat ja osat pysyvät myyjän omaisuutena, kunnes ostaja on maksanut koko sovitun hinnan. Siihen asti myyjä voi vedota omistusoikeuden säilyttämiseen ja ottaa tavarat takaisin. 
 2. Jos etukäteen maksettavia sovittuja määriä ei makseta tai ei makseta ajoissa, myyjällä on oikeus keskeyttää työ, kunnes sovittu osa on vielä maksettu. Tällöin on olemassa velkojan maksukyvyttömyys. Tällöin myöhästyneeseen toimitukseen ei voida vedota myyjää vastaan. 
 3. Myyjällä ei ole oikeutta pantata tai kieltää muulla tavoin tavaroita, jotka ovat omistusoikeuden alaisia.
 4. Myyjä sitoutuu vakuuttamaan ostajalle toimitetut tavarat omistusoikeuden säilyttämisen yhteydessä ja pitämään ne tulipalo-, räjähdys- ja vesivahinkojen sekä varkauksien varalta ja antamaan vakuutuksen tarkastettavaksi ensimmäisen pyynnöstä.  
 5. Jos tavaroita ei ole vielä toimitettu, mutta sovittua ennakkomaksua tai hintaa ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti, myyjällä on pidätysoikeus. Tällöin tuotetta ei toimiteta ennen kuin ostaja on maksanut kokonaisuudessaan ja sopimuksen mukaisesti. 
 6. Ostajan selvitystilassa, maksukyvyttömyydessä tai moratoriossa ostajan velvoitteet erääntyvät välittömästi ja maksetaan.  

14 artikla: Vastuu 

 1. Vastuu vahingoista, jotka johtuvat sopimuksen toteuttamisesta tai liittyvät siihen, rajoittuvat aina määrään, joka maksetaan kulloinkin kyseessä olevasta vastuuvakuutuksesta. Tätä määrää korotetaan vähennyskelpoisella summalla asiaankuuluvan politiikan mukaisesti. 
 2. Myyjän vastuuta vahingoista, jotka johtuvat myyjän tai hänen johdonsa alaisten tahallisesta tai tahallisesta huolimattomuudesta, ei ole suljettu pois.
 3. Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat myytyjen tuotteiden huolimattomasta käytöstä tai väärinkäytöstä.  

15 artikla: Valitusvelvoite

 1. Ostajan on ilmoitettava välittömästi tehdyistä töistä tehdyistä valituksista myyjälle. Valitus sisältää mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvauksen puutteesta, jotta myyjä pystyy vastaamaan riittävästi. 
 2. Jos valitus on perusteltu, myyjän on korjattava tavarat ja vaihdettava ne tarvittaessa.

16 artikla: Takuut

 1. Jos sopimukseen sisältyy takuita, sovelletaan seuraavaa. Myyjä takaa, että myyty tavara on sopimuksen mukainen, että se toimii virheettömästi ja että se sopii käyttöön, jonka ostaja aikoo tehdä siitä. Tämä takuu on voimassa yhden kalenterivuoden siitä päivästä, jona ostaja vastaanottaa myymänsä tuotteet.
 2. Mainitun takuun tarkoituksena on luoda riskinjako myyjän ja ostajan välillä siten, että takuun rikkomisen seuraukset ovat aina täysin myyjän kustannuksella ja riskillä ja että myyjä ei voi koskaan luottaa sopimuksen rikkomiseen. takuukappale 6:75 BW. Edellisen virkkeen säännöksiä sovelletaan myös, jos rikkominen oli ostajan tiedossa tai se olisi voinut olla tiedossa suorittamalla tutkimuksen. 
 3. Mainittu takuu ei ole voimassa, jos vika on aiheutunut tahattomasta tai väärästä käytöstä tai jos - ilman lupaa - ostaja tai kolmannet osapuolet ovat tehneet muutoksia tai yrittäneet tehdä tai käyttää ostettua tuotetta tarkoituksiin, joita sitä ei ole tarkoitettu . 
 4. Jos myyjän antama takuu liittyy kolmannen osapuolen tuottamaan tuotteeseen, takuu rajoittuu kyseisen valmistajan antamaan takuuseen. 

17 artikla: Sovellettava laki

 1. Tähän myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. Alankomaiden tuomioistuimella on toimivalta. 
 2. Wienin myyntisopimuksen soveltaminen on suljettu pois.
 3. Jos yhtä tai useampaa näiden yleisten ehtojen säännöstä pidetään kohtuuttoman raskaana oikeudenkäynnissä, muut määräykset pysyvät voimassa.   

18 artikla: Foorumin valinta

Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat riidat viedään yksinomaan Amsterdamin käräjäoikeuden toimivaltaiselle tuomioistuimelle .   

Ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme, jos sinulla on kysyttävää tilauksestasi! 

SSL-sertifioitu verkkokauppa

Taattu turvallinen kassa

Ilmainen toimitus

Ilmainen toimitus Suomessa

24/7 asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme on käytettävissä 24/7.

Korkea asiakastyytyväisyys

Yli 40 000 tyytyväistä asiakasta.